GA-Z77-DS3H + GT-640 Hdmi audio Mac OS 10.8近完美驅動成功

7 月 9, 2015 | | 0 條留言

GA-Z77-DS3H成功使用dsdt將GT-640 HDMI 聲音輸出,以下為使用到的Extra資料,若相同規格的可直接拿來使用。